Memur Alımı

02.04. 2018 Akademik Kadro İlanları – 100 Personel Alımı

2 Nisan 2018 Akademik Kadro İlanları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi toplamda 100 akademik personel alımları yapacağını açıkladı.

2 Nisan 2018 Akademik Kadro İlanları Detayları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel alımları kapsamında üniversite başvuru yapacak profesör adaylarının öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği kapsamında 17. Maddeye ilişkin olarak tüm adayların Anabilim Dalları ile Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ve bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye olan katkılarını gösteren dosyaları karton kutu içinde teslim etmelerini istemektedir.

Doçent adayların ise dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgelerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını karton kutu içinde teslim etmelerini istemektedir. Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise, yabancı dili belirten dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınların olduğu 4 takım dosya ilce tasdikli mezuniyet belgelerini, doktora ya da uzmanlık belgelerinin onaylı halini getirmeleri istenmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Akademik Kadro İlan Detayı

Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Alımları için başvuru yapacak profesörlerin dilekçelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarına ek olarak, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin 1’er tane fotokopilerini, 1 tane fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının fotokopisini, yükseltilme ve atanma kriterlerinin değerlendirme tablosunu getirmelerini istemektedir.

Bayburt Üniversitesi akademik personel alımları kapsamında da 10 alım yapılacak olup bunlar;

  • Mühendislik Fakültesi,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
  • Bayburt Eğitim Fakültesi’dir.

Pamukkale Üniversitesi de çeşitli alanlarda toplamda 19 akademik personel alımı yapacaktır.

Yayımlanan 2 Nisan 2018 Akademik Kadro İlanları kapsamında başvuru süreçleri üniversitelere ve alanlara göre farklılık göstermektedir. İlanları daha detaylı incelemek için haberin sonunda verdiğimiz bağlantıdan yararlanabilirsiniz.

Aynı zamanda da internet sitemizde yer alan Personel Alımları kategorimizden yayımlanan güncel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=0&lb=%27T%C3%BCm%20%C4%B0lanlar%27