Memur Alımı

20 Orman Muhafaza Memuru Alınacak

Personel alımlarına ilişkin adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların tüm işlemleri iptal edilecek.

1. Adaylarda Aranan Nitelikler

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almış olmak,

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak,

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

2. Başvuru Ve Sözlü Ve Uygulamalı Sınava Alınacak Aday Sayısı

Sınava başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak yapılacak ve 08.02.2019 gecesi saat 23:59’a kadar başvuru yapılabilecek. Sürenin uzatılmayacağı gibi şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular da kabul edilmeyecek.

Başvurular iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecek ve tercih sıralaması KPSSP93 puanı dikkate alınacağından her aday ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi www.ogm.gov.tr internet adresinde 18.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak ve ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

3. Sınava Katılacak Adaylardan İstenecek Belgeler

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isim listeleri, sınava katılacakları yer 18.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 04.03.2019-15.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında getirmesi gereken belgeler;

a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)

b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi

4. Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Konuları Ve Puanı

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 15 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

5. Kazananların İlanı

Sınav sonuçları asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenlerin isim listesi www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılamayacak. Sınavı kazanan adayların atamaları yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde duyrulacak.