Ekonomi

ABD Cari Açıkta Yüzde 26’yı Gördü!

ABD, 2017 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin cari işlemler sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkenin cari işlemler açığı üçüncü çeyreğe göre artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı: Cari İşlem Açığı 128,2 Milyar Dolara Yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı 2017 senesinin son çeyreğine ilişkin cari işlemler sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ülkenin cari işlemler açığı söz konusu dönemden bir önceki döneme kıyasla yüzde 26 oranında arttı. Bakanlığın kayıt altına aldığı veriler incelendiğinde cari işlemler açığı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde 128 milyar 200 milyon dolar gibi büyük bir rakama ulaştı.

Beklentinin Üzerinde Oldu!

Yapılan açıklamada cari işlem açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 2,6 arttığı belirtildi. Piyasaların beklediği cari açıksa 125 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Son durumda ülkenin cari işlem açığı beklentiyi aşmış oldu.

Beklentiyi 3 milyar 200 milyon dolar seviyesinde aşan cari açığın nedenleri arasında ABD’nin mal ticaretine işaret edilerek, açığın artmasında bu konunun etkili olduğu dile getirildi.

2017 yılının son çeyreğine ilişkin cari işlem sonuçlarının netlik kazanması sonrasında bir önceki çeyreğe ait rakamlar revize edildi. ABD’nin 3. çeyrek ticaret açığı 100 milyar 600 milyon olarak kayda alınmıştı. Sonuçların açıklanması sonrasında söz konusu dönemde ulaşılan cari işlem açığı 101 milyar 500 milyon dolar seviyesine yükseltildi. Revize edilenler arasında cari işlem açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı da yer aldı. Buna göre oran yüzde 2,6 seviyesine çıktı. Söz konusu oran revizyon öncesinde yüzde 2,1 olarak kayda alınmıştı.