Ekonomi

Apartman/Site Yöneticisi Nasıl Seçilir? Yönetici Seçimi Nasıl Feshedilir?

Kat Mülkiyeti Kanunlarına göre, ana gayrimenkulde 8 veya daha fazla kat maliki bulunması durumunda apartman yöneticiliği seçilmek durumundadır. Yönetici 1 kişi olabileceği gibi yönetim kurulu üyeleri ile birlikte de apartman yönetimi yapılabilmektedir.

Yönetici veya yönetim kurulu üyeleri illa kat maliki olmak zorunda değildir. Özellikle site gibi çok katlı binalar için, site yöneticiliği işini meslek edinmiş bu konuda tecrübeli bir firmada yönetim işini üstlenebilir.

Yönetici seçimi için genellikle zorunlu yapılması gereken yıllık kanuni toplantı zamanı en uygun dönemdir. Yönetici olmak isteyen kişi veya kişiler, yapılan yıllık genel toplantıda adaylığını açıklar ve oy çoğunluğu olan kişi bu işe başlar. Bu toplantıda yönetici seçilemezse kat maliki sulh mahkemesine başvurabilir ve sulh mahkemesi tarafından yönetici atanmasını sağlayabilir.

Yapılan seçim sonucunda oy çokluğu ile atanan kişi herkesin görebileceği bir panoya ad, soyad, iletişim bilgileri gibi bilgileri asmak zorundadır. Apartman yöneticiliği apartman veya sitenin ilgili faturaların ödenmesi, eksiklerin giderilmesi gibi tüm hizmetlerin yapılması işidir.

Bu işlerin yapılması emek ve zaman istemektedir. Yapılan her türlü işin karşılığında fatura, makbuz gibi evrakların işletme defterine işlenmesi, istenildiği takdirde kat maliklerine gösterilmesi zorunludur.

Apartman Yöneticiliği Seçiminde Kimler Oy Kullanabilir?

Apartman yöneticisi, kat maliklerinin verdiği oylar sonucunda apartmanın demirbaşlarının bakım, onarım ve tadilatının takip edilmesi ve ev sahipleri içinde en uygun kararların alınmasında görevli kişidir. Ev sahipleri apartman yöneticiliği için yapılacak seçimde oy kullanırlar. Oyların çoğunluğunu alan kişi yönetici olur ve göreve başlar. Her yıl yapılan bu seçimde aynı kişi tekrar seçilebilir.

Apartman Yöneticisi Seçimleri

Apartmanda birden fazla eve sahip olan kişi, her ev için bir oy kullanabilir. Apartman seçimlerinde bir kişi oyların yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil olarak görevlendirilemez.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre kiracılarda ev sahipleri gibi apartman toplantılarına katılabilirler. Kat maliklerinin oyları sonucunda görev alan yönetici seçiminde kiracılar, ev sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanamazlar. Ancak ev sahibinden alacakları vekalet ile bu seçimde ev sahibi temsilcisi olarak fikirlerini beyan etmek adına oy kullanabilirler. Bu durum site yöneticiliği için de aynıdır.

Kiracı ev sahibinden alacağı vekalet ile aynı zamanda yönetici adayı da olabiliyor. Ancak ev sahibinden vekalet almış olması kiracıyı denetçi yapmaz. Denetçi olabilmesi için apartmanda ev sahibi olma şartı bulunuyor.

Apartman Yöneticiliği Hangi Durumlarda Feshedilebilir?

Yönetici, ev sahiplerinin hem sayı bakımından hem de arsa payı bakımından fazlalığı ile göreve başlıyor.

Ev sahipleri, apartman yönetimi konusunda anlaşmazlık yaşar ise veya ortak bir yönetici atayamazlar ise, bulundukları yerin sulh mahkemesine giderek buranın aracılığı ile gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Bu durum site yöneticiliği içinde aynıdır. Bu yönetici, tıpkı ev sahiplerinin seçtiği yöneticinin yetki ve görevlerine sahip aynı zamanda kat maliklerine karşı sorumlu kişi oluyor.

Sulh mahkemesinin görevlendirdiği yönetici, göreve başladığı günden itibaren altı ay içinde ev sahipleri kurulunca değiştirilemiyor. Ancak geçerli ve haklı bir sebep olduğu durumda, yöneticiyi atamış olan sulh mahkemesi izin verebiliyor.

Apartman Yönetimi Feshi

Ev sahipleri kurulu, yöneticinin yaptığı görevdeki tutum ve davranışını sürekli denetler. Geçerli bir sebebin olması durumunda yönetici her zaman değiştirebilir. Buna karşılık ev sahipleri, paylarına düşen borç ve yükümleri yöneticinin noterden yaptırdığı ihtar olmasına rağmen zamanında ve tümünü yerine getirmezler ise, yönetici tazminat ödemeden, kendine ait olan sözleşmeyi feshederek apartman yöneticiliği görevini bırakabilir. Hatta yönetici uğradığı zararın tazminini ev sahiplerinden talep edebilir.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri