Gündem

Çelik Üretimi Otomotiv Sektörü için Önemli!

Türk çelik sektörünün küresel konumunun önemli ve iyi olduğunu söyleyen Bilgin, hem AB ülkelerine hem de ABD’ye önemli ölçütte çelik ihracatı gerçekleştirdiğimizi söyledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, yerli otomobil sektörüne çelik sektörünün katkısının şuandan çok daha fazla olması gerektiğini, sektörü sürekli olarak gelişmeleri takip ettiğini, değerlendirdiğini ve üretim hacmiyle ürün gamını oluşturma çabası içinde olduğunu söyledi.

Yerli üretiminde desteklenmesi gerektiğini söyleyen Bilgin, desteklerin haksız rekabet yaratmayacak şekilde olması gerektiğini, ülkemizdeki senelik bazda 1,6 milyon otomotiv üretimi sağlandığını söyledi.

Bilgin: Çelik Sektörü Otomotiv Sektörü için Tedarikçi Konumunda

Çelik sektörünün otomobil üretimi için tedarikçi konumunda bulunduğunu söyleyen Bilgin, otomobil sektörünün halen daha önemli ölçütte ithal girdi kullandığını, çelik sektörünün otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünlerinin üretimi kapsamında kendisinin geliştirme gayretinde olduğunu, bunun yanı sıra otomotiv sektörünün dışarıdan sağladığı girdileri iç piyasadan sağlama konusunda olanakları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yerli çelik ürünlerinin savunma sanayiye olan katkısı ile ilgili değerlendirmeler bulunan Bilgin, ülkemizin 80’li senelerden sıra ilk hedefleri arasında bulunan savunma sanayinin yerli kaynaklara dayanması düşüncesinin son zamanlarda hız kazandığını, millileştirme ile yerlileştirme kavramlarının savunma sanayisinde önemli olduğunu, milli savunma sanayinin yerli çelik üretimine dayanmazsa devamlı olamayacağını, bunun sonucunda da coğrafi açıdan Türkiye’nin savunma sanayisinin devamlı üretim seviyesine ulaşmasında çelik sektörünün önemli konumda bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin ABD ve AB Ülkelerine Yaptığı Çelik İhracatı Önemli Konumda

Türk çelik sektörünün küresel konumunun önemli ve iyi olduğunu söyleyen Bilgin, hem AB ülkelerine hem de ABD’ye önemli ölçütte çelik ihracatı gerçekleştirdiğimizi söyledi.

Devlet destekli üretim gerçekleştiren ülkelerin sertifikasız ve niteliksiz ürünlerinin yerli üretimi olumsuz yönde etki ettiğini söyleyen Bilgin, bunların Çin, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin olduğunu, diğer ülkelerin kendi üreticilerini koruması kapsamında ithalata karşı aldıkları önlemlerin Türkiye yetkili makalar tarafından vakit geçirilmeden alınmasını beklediklerini söyledi.