Gümrük Vergisi Yapılandırmasına Yönelik Tebliğ Yürürlüğe Girdi!

Gümrük vergileri ve gümrük vergilerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz ile idari para cezalarını taksitlendirmek isteyen borç sahipleri, 13 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili gümrük idarelerine başvuruda bulunabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yerini alarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu olan bu tebliğ ile gümrük vergileri, faizler, idari para cezaları gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bu sayede tahsil edilmesine yönelik usul ve esaslar belli oldu.

Faiz ve Zamlar Tahsil Edilmeyecek

Tebliğe göre 31 Mart tarihi öncesinde yükümlülük sahibi olmuş olan ve 18 Mayıs tarihinden itibaren de kesinleşen, vadesi dolmasına rağmen ödemesi gerçekleştirilmemiş olan gümrük vergileri ve borçtan dolayı ortaya çıkan faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı esas alınarak hesaplaması gerçekleştirilecek olan miktarın ödenmemesi durumunda, gümrük vergilerinden kaynaklı faiz, gecikme zammı ya da gecikme faizi türünden amme alacakları ve bunlardan ötürü kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

İdari para cezalarının yarısının kesin olarak ödenmesi kaydı ile geriye kalan diğer yarısının tahsilinden vazgeçilecek. Öte yandan eşyaların gümrüklenmiş bedeline paralel olarak kesilen idari para cezalarının yüzde 30’u ve mevcut ise gümrük vergileri aslının tümü ile bunlara bağlı faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenen miktarın ödenmesi kaydı ile yüzde 70’i tahsil edilmeyecek. Ayrıca alacak asılları ile bağlantılı olan faiz, gecikme zammı ya da gecikme faizi türünden alacaklar da tahsil edilmeyecek.

Öte yandan yine bu Tebliğ’e göre, 18 Mayıs tarihinden itibaren kesinleşmesine rağmen vergi ödemekle yükümlü olan kişiye tebligat gerçekleştirilmeyen alacaklar da yapılandırma kapsamına dahil edilecek.

Bahsi geçen bu yeniden yapılandırma imkanından faydalanmak isteyen borçlu mükelleflerin, açmış oldukları davaları geri çekmeleri ya da dava açmamaları gerekiyor.

Son Başvuru Tarihi 13 Temmuz!

Ayrıca borcunu yapılandırmak isteyen borçlular bu kapsamda 13 Temmuz 2018 tarihi mesai sonuna kadar ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Alacağın birkaç idareyi alakadar etmesi durumunda ise borçluların her bir idareye teker teker müracaat etmesi gerekiyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.