Memur Alımı

Enerji Bakanlığına Personel Alım İlanı 2019

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Merkez (Ankara) teşkilatlarında görevlendirmek üzere, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisi, İngilizce İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği ve hukuk branşlarında görevlendirmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.
Sınava katılmak isteyen adayların 21 Ocak 2019- 01 Şubat 2019 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Sınava Başvuru Şartları

-(A) grubu kadrolar için 2017 ve 2018 yıllarında yapılan KPSS puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
-4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
– 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1984 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak

Başvuruda İstenen Belgeler

21 Ocak 2019 tarihinde başlayıp 01 Şubat 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olan sınavda adaylardan istenecek belgeler;
a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)
Adaylar kendilerinden istenen belgelerlerle birlikte şahsen yada posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan ve eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları olan başvuruların değerlendirmeye alınmıyor.
Sınavı 25 Şubat – 08 Mart 2019 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığın merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacak olup giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak.
Sözlü olarak yapılacak olan sınavda adaylara mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir.
Başarılı olan adayların isim listesi Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacak.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri