Memur Alımı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 20 Adet Uzman Yardımcısı Kamu Personel Alımı Yapacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna toplamda 40 adet kamu personel alımları yapacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sekizinci ve dokuzuncu derecelerde görevlendirmek üzere gümrük biriminde 9 kişilik, ticaret biriminde 9 kişilik, bilgi işlem dairesi başkanlığında iki kişilik olmak üzere toplamda 20 kişilik Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna kamu personel alımları gerçekleştirecek.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna, adaylardan her bölüm için KPSS puanı sıralamasına göre, alınacak aday sayısının 10 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Şartları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınava katılım şartları arasında 658 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki tüm şartları taşımak yer alıyor. Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversite bölümlerinden mezun olmalarını ya da denk bölümlerden mezun olmalarını talep eden bakanlık, 21-28 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen KPSS’den de en az 70 puan alınmış olmasını önemsiyor.

Adayların yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ya da İngilizce için YDS’den en az C seviye belgeye sahip olmasını önemseyen Bakanlık, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış ve erkek adaylar için de askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olma durumunda olunmasını önemsiyor.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Kamu Personel Alımları

Kamu personeli olmak için Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı sınavında adayların başarı sağlayabilmeleri için her bölümden en az 60 puan almaları gerekiyor. Sözlü ve yazılı sınav ortalamasının en az 70 puan olmasını talep eden Bakanlık, sözlü sınav için de en az 70 puan alınmasını önemsiyor. Giriş sınavında başarılı olan adayların, sözlü ve yazılı sınavlardan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre başarı sırasına dahil edilecekler.

12 Mart 2018 tarihinde başlayacak olan kamu iş ilanı başvurusu için adaylar 23 Mart 2018 tarihine kadar gtb.gov.tr üzerinden iş başvurularını yapabilecekler. Y azılı sınav için hak kazanan adaylar ise sınava giriş belgelerini 16 Nisan – 20 Nisan 2018 tarih aralığında Personel dairesi Başkanlığı’ndan ya da sınav sabahı sınav yerinden temin edebilecekler.

Yazılı olarak gerçekleştirilecek olan sınav Ankara’da yapılacak iken, tarih olarak da 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Adayların sınava giriş esnasında yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları da memur alımı sınavı için oldukça önem arz ediyor.

Detaylar için aşağıda yer alan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?07c5f150-a5a2-48a8-845a-88ab928d75a4