Memur Alımı

İletişim Başkanlığına İletişim Uzmanı Alınacak

İletişim Başkanlığı sınavla toplam 29 iletişim uzman yardımcısı personel alımı yapılacağını ve giriş sınavını kazanan adayların atamalarının GİH sınıfından 8 ve 9’ncu derece kadrolara yapılacağını duyurdu.

Sınava Başvuru Şartları

Tüm aşamaları sınav Ankara’da yapılacak olan sınava katılmak isteyen adaylarda aranan özellikler;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

-01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren – Hukuk, siyasi bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakülteleri(10 kişi), iletişim fakülteleri(15 kişi),   mühendislik fakülteleri(bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme bölümleri – 4 kişi) mezunu olmak.

Sınava başvuru yapan ve müracaat şartlarını taşıyanbütün  adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.  İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması durumunda, alımlar diğer bölümlerden  yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlığınwww.iletisim.gov.tr internet sitesinden yayınlanacakve  adaylaraait bilgiler ile sınavın yapılacağı adreslerle birlikte diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer alacak.

Baş Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adayalar sınav başvurularını 14 – 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesihttps://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak istenen bilgileri girdikten sonra sınav başvuru ücreti olan 80TL’yi kredi kartı yada banka kartı ile ödeme yaparak başvurularını tamamlayacak.  Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan yada  başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecek.

Adayların başvuru sırasında son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.Söz konusu fotoğrafın;  adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olması ön cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir.  Adayların fotoğrafta dikkat etmesi gereken en önemli nokta, sınav günü kimlik doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj vb. görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmaması gerekmektedir.

Çünkü sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz sayılabileceği huşuları göz önünde bulundurulmalıdır.

Sağlık sorunu yada engelli adaylar ise başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla;  Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup imzalayarak (ıslak imza), üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık raporuna onaylı bir örneği  ve yazacakları dilekçe ile birlikte başvuru süreci içinde formun üzerindeki adrese ulaştırmaları gerekmektedir.  Ayrıca raporun adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirtmesi gerektedir.

Başvuru süresi dolduktan sonra,  adayın beyan ettiği bilgilerde değişiklik yapılamayacak ve aday yabancı dil tercihlerini değiştiremeyecekler.

Sınavlar Nasıl Yapılacak?

Üç aşamalı olarak yapılacak sınav; çoktan seçmeli ön eleme yazılısı,  alan bilgisi yazılısı ve sözlü olacak. -Ön eleme sınavı çoktan seçmeli olup aşağıdaki adaylara

– Genel Yetenek (30 soru)

– Genel Kültür (40 soru) – Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)

– Mevzuat (15 soru)

– Temel Hak ve Özgürlükler

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)

– 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kararnamesi

– İletişim Teorileri (10 soru)

– Yabancı Dil (30 soru)  yöneltilecek.

Ön eleme sınavını geçen adaylara alan bilgisi sınavına çağrılacak ve alan bilgisi sınavı her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır. Her grubun sınav kapsamı ve sınav şekli ön eleme sınavından sonra kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak.

Sözlü sınavına ise alan bilgisi sınavında kendi grubu içinden başarılı olan adaylardan, kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacak.

Sözlü sınavda adaylar;

  1. a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecek.

Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Ön eleme sınavı 16 Şubat 2019 tarihinde saat 10:00’da tek oturumda yapılacak. Adayların bilgileri ve  sınav yeri listeleri  İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr)  yayınlanacak.

Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak kazananların listeleri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavı Kazananların Ataması Ne Zaman Yapılacak?

Sınavı kazanan asil ve yedek olarak kazananların listesi İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacak ve başarılı olan adaylar Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurabilecekler.