Memur Alımı

İŞKUR’a 35 Personel Alınacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  -İŞKUR- Merkez Teşkilatına Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaistihdam edilmek üzere; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  İktisat,  15 Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,  Maliye, Endüstri Mühendisliğibölümlerden sözlüsınav ile 35 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacak.

Sınav Tarihi ve Başvuru Şartları

Sınav,  11 Şubat 2019 Pazartesi – 22 Şubat 2019 tarihleri arasında  Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüEmniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA adresinde yapılacak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

– Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1984 ve sonrasında doğanlar)

-Üniversitelerin; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

– T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Aranan şartları taşıyan adaylardan her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday sözlü sınavına çağrılacak ve sınava girmeye hak kazananların listesi kurumun internet sayfasında yayınlanacak. Adaylar sadece bir grup için başvuru yapabilecekler.

Başvurular18 Ocak 2019 Cuma günü saat  23:59’a kadar İŞKUR internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden online yapılacak olup posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacak.

Adaylardan İstenen Belgeler

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile teslim edilecek adres, son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde İŞKUR  internet sitesinde yayınlanacak.

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sözlü olarak yapılacak ve adaylar;

  1. a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci (Endüstri Mühendisliği için aynı maddenin 2 inci) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
  2. b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
  3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecek.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sözlü sınavda adaylara her bentten ayrı ayrı puan verilecek ve (a) bendi elli puan, diğer bentlerin her biri onar puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Adayların giriş sınavında başarılı olabilmeleri için  sözlü sınavda komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınavı kazanan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek (Endüstri Mühendisliği için 3 yedek) olmak üzere belirlenmektedir.

Sınav sonuçları, İŞKUR’un internet sayfasında yayınlanacak ve adaylar sonuçları internet sayfasından takip edebilecekler. Sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav başvuru tarihine kadar geçerli olacak.

Kazanan Adayların Atanması

Giriş sınavını kazanan adayların ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanması yapılacak.

Adayların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilmeleri için İŞKUR tarafından bildirilen süre içinde istenen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Adaylardan istenen belgeler;

  1. a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),
  2. b) Mal bildirimi,
  3. c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmamaktadır ve atama yapılmayan kadrolara yada ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılmaktadır.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri