Ekonomi

İşte Kendisine Gayrimenkul Miras Kalanların 2018’de Ödeyecekleri Vergi!

Veraset ve İntikal Kanunu’na göre, kendisine bir gayrimenkul miras kalanların ödemesi gereken vergilerin 2018 yılı ilk taksiti Mayıs ayında başlıyor.

Miras Vergisi adı ile de bilinen Veraset ve İntikal Vergisi, Veraset ve İntikal Kanunu’na göre ödeniyor. Mülk sahibinin vefat etmesi üzerine sahip olduğu mülk ve gayrimenkulün tüm hak ve alacaklarının varisine ya da varislerine intikal etmesi halinde mirasçılar tarafından söz konusu olan bu vergiler, belli sürelerde ve belli miktarlarda ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan bir mülkün karşılığı olmadan bir başkasına intikal ettirilmesi durumunda da intikal ettirilen kişi tarafından mükellefi olunan bu Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde 2 taksit olacak şekilde ödeniyor.

İlgili kanuna göre, veraset yöntemi ile intikal eden malların değeri, istisna haddinin altında olsa bile bir beyanname verilemesi gerekli görülüyor. Mülk sahibinden mirasçılarına veraset yöntemi hile herhangi bir mülk intikal etmemesi durumunda, durumun bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi durumunda ise, Veraset ve İntikal Vergisi ödenmiyor.

Mülk sahibinin vefatı halinde, kendisine miras kalan kişinin 4 ay içerisinde ilgili birimlere veraset ve intikal vergisi beyannamesi sunması gerekiyor. Beyanname ile gerçekleştirilen hesaplamanın neticesinde veraset ve intikal vergisi ya ödeniyor ya da yalnızca beyannamede bulunmak ile yetinilip ödeme yapılmıyor.

2018 Yılında Ödenecek Olan Vergi ve Tutarı

2018 yılında ödenmesi gereken Veraset ve İntikal Vergisi’nin birinci taksiti Mayıs ayı içerisinde, ikincisi ile Kasım ayı içerisinde ödenecek.

Bu yıl içerisinde ödenmesi gereken vergi tutarları ise 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’yle beraber açıklandı.  Üstelik bu tebliğ ile istisna miktarları da belirlenmiş oldu. Evlatlık ve eşten her birine miras kalanlar için 202 bin 154 TL, ivazsız suretle oluşan intikallerde 4 bin 656 TL, para ve mülk üzerinde oynanan şans oyunlarında ise 4 bin 656 TL esas alınacak.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri