kamu-ihalelerine-yeni-duzenleme-getirildi
Ekonomi

Kamu İhalelerine Yeni Düzenleme Getirildi!

Kamu ihalelerinin mevzuatında yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü de İlave Edildi

Kamu ihalelerine katılımı belirleyen mevzuatta yapılan değişikliklere göre milli bayramlar ve genel tatil günleri ile ilgili yeniden düzenleme yapıldı. Ayrıca yabancıların ihalelere katılıma dair de düzenlemeye gidildi. Kamu İhale Kurumu’nun İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik ve yeni düzenleme ile Kamu İhale Bülteni’nin yayımlandığı günler arasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de ilave edildi.

Hizmet Alım İhalelerinde Forum Doldurma Şartı

Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre yasaklılık tebliği sırasında hisselerinin toplamı şirketin sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan ortakların da ihalelere katılıp katılamayacağı sorgulanacak. Hizmet alımı ile ilgili kamu ihalelerinde, ihaleyi düzenleyen kurum tarafından hazırlanan maliyet giderlerine dahil olan işçilik giderleri oranını ve işin sürekli bir iş olup olmadığını belirten form idarelerce doldurularak Elektronik Kamu Alımları Platformu’na kaydı gerçekleştirilecek. Aynı forumun bir nüshası da ilgili ihalenin işlem dosyasına ilave edilecek.

Çalıştırılacak Personellerle İlgili Esaslara Yeni Düzenleme

İhaleye konu olan hizmet alımı için personel çalıştırılmasına gerek olup olmadığı veya bu sonucu doğurup doğurmayacağının tespit edilmesi formda idare tarafından beyan edilenlere göre kararlaştırılacak. Maliyet içindeki işçilik giderleri, ihale dosyasında işe alınması gereken personel sayısı ve işçilik maliyetleri ile ilgili düzenleme olup olmadığına veya personellerin tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışacağına bakılmadan hizmetin devamlılığının sağlanması için ihtiyaç olan personel girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenecek. Bu konudaki bilgilere ve belgelere yaklaşık maliyet cetvelinde yer verilecek.

Tatil Günlerinde Ödenecek Ücretler de Düzenlendi

Milli bayram, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil olmak üzere bu günlerde çalıştırılan personeller için genel tatil ücreti uygulanacak. Fazladan çalışmalarda fazla mesai ücreti uygulanacak olup, brüt ücret üzerinden hesaplanacak.

Yabancıların Başvuruları Anlaşmalar Çerçevesinde Değerlendirilecek

Anayasa’nın 90. Maddesi gereğince usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalarda taraf olan ülkelerin adayları ve isteklileri ile istekli olabileceklerin uluslararası anlaşma hükümlerinin düzenlenecek olan ihalede uygulanması ile ilgili kamu idaresine başvuru yapılması durumunda, idarenin yapılan başvuruyu uluslararası anlaşma hükümlerini dikkate alarak incelemesi ve gereken önlemleri alması gerekecek.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri