Ekonomi

Mega Polietilen’in Satıldığı Duyuruldu

Borsa İstanbul içerisinde işlem görmeye devam eden Mega Polietilen firması 8.6 milyon lira tutarındaki bir fiyatla satıldı.

Satışı Resmen Gerçekleşti

Mega Polietilen şirketinin satışı gerçekleşti. Şirketin ortakları ellerindeki hisselerini 8.630.964 liraya Eda Özhan’a devretti. Eda özhan böylece şirketin yüzde 51’ine sahip oldu.

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketlerimiz ortaklarından tarafımıza bildirildiği kadarı ile ;

Şirket ortaklarımızın sahip olduğu ,Şirket’in 13.221.450- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %51,00’ini temsil eden her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 6.742.940,89 adet ((A) grubu 1.317.500 ve (B) Grubu 5.425.440,89) paylarının tamamı için, Eda Özhan 8.630.964,48-TL devir bedeli ödeneceği konusunda mutabık kalmışlardır.

1.-TL nominal değerdeki beher (A) grubu hisse için devir bedeli 1,568259-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 1.317.500 adet A Grubu Hisse için devir bedeli 2.066.181-TL (İkiMilyonAltmışAltıBinYüzSeksenBir TürkLirası)’dır. Devredenler ve Devralana ait paylar aşağıda gösterilmiştir.

1.-TL nominal değerdeki beher (B) grubu hisse için devir bedeli 1,21-TL olarak belirlenmiştir. İlgili beher hisseler için belirlenen değerler tarafların karşılıklı görüşmeleri ve pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, 5.425.440,89 adet B Grubu Hisse için devir bedeli 6.564.783,48-TL (AltıMilyonBeşYüzAltmışDörtbinYediYüzSeksenÜç TürkLirası KırkSekiz Kuruş )’dır. Devredenler ve Devralana ait paylar aşağıda gösterilmiştir.