Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

430 sayılır Tevhid-i Tedrisat Yasası gereğince ve 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı görevleri ve ona bağlı olan tüm bakanlıkların görevleri belirlenmiştir. Milli Eğitim, bu kanunlara göre Milli Eğitim hizmetlerinin programlarını ve planlarını yürütmek ile görevlidir. Bakanlık ilk kez 1869 yılında kurulmuştur. Milli Eğitim adını almadan önce ise Maarif Nezareti denmektedir. Milli Eğitim adı ise 1920 yılında verilmiştir. Milli Eğitim Bakanı ile ona bağlı bakanlıklar ne iş yapar sorusu da bu yasa ile belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu tüm görevler Devlet adınadır ve Anayasa uygun olarak görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 3797 sayılı kanuna göre Milli Eğitimin başlıca görevleri nelerdir;

  • Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim başta olmak üzere tüm örgün ve yayın eğitim kurumlarını açmak. Milli Eğitim, yüksek öğretim haricindeki okulları açmak ve denetlemek ile yükümlüdür. Yüksek öğretim kurumları YÖK tarafından açılmakta ve denetlenmektedir.
  • Türk vatandaşlarının yurt dışı eğitimlerini ve öğretimleri düzenlemek, bu alandaki hizmetleri yürütmek
  • Okullardaki spor ve beden eğitimi ile ilgili hizmetlerin yanı sıra, izcilik eğitimleri ile ilgili de çalışma yürütmek
  • Yükseköğrenim gören gençlerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak, maddi olarak onlara destek sağlamak
  • Yüksek öğretimin milli eğitim programına aykırı olarak yürütülmesini engellemek adına, yüksek öğretim yasası kapsamındaki memur çalışanların denetlenmesi ile bakanlıklarına verilmiş olan görevleri yerine getirmek.
  • Milli Eğitim Temel Kanunu’nun en önemli ve ilk maddesi ise; Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına uygun, Anayasada ifade edilen şekli ile Atatürk Milliyetçiliğine bağlı bireylerin yetiştirilmesidir. Türkiye Cumhuriyetine karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlayan tüm kuruluşların denetimini sağlamak, Milli Eğitim Bakanının görevidir.
Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri