Memur Alımı

Nusaybin Belediyesi 55 KPSS Puanıyla Memur Alacak

Nusaybin Belediyesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylardan boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak.
Başvuru Şartları
Zabıta Memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum olmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma suçlardan ceza almamış yada hüküm giymemiş olmak.
-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
-KPSS puan türlerinden en az 55 puan almış olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya tecilli olmak
-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
-Güvenlik soruşturması olumlu olmak
Adaylardan İstenen Belgeler
-İş Talep Formu- Kurumumuzdan yada kurumun internet sitesinden alınacak
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
-KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı)
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren belge
-2 Adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
-Zabıta memuru kadrosu için sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti,
-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için M.E.B.’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
Başvurular Ne Zaman Nereye Yapılacak?
Adaylar başvuru belgelerini, 11/01/2019 – 04/02/2019 günü saat 17.00′ a kadar Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların zabıta memuru kadrosu için başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Diğer memur kadrolarına ise başvurular iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir.
Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?
En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav yeri ve zamanı 08/02/2019 tarihinde belediyenin www.nusaybin.bel.tr internet adresinden ilan edilecek.
Başvuruları kabul edilen adaylara Nusaybin Belediyesi tarafından düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi” adaylar gönderilecek. Sınav; Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda; 18/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak.
Sıra No 01-03 (dahil) kadar 18/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
Sıra No 04-08 (dahil) kadar 05/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
Sıra No 09-13 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
Sıra No 14-16 (dahil) kadar 07/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
Sıra No 17-19 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00’da
Adaylar sınavda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler, Temel Mevzuat konularından sorumlu olacak.