Ekonomi

OMV Türkiye’nin Ekonomisine Çok Büyük Bir Katkı Sağlıyor

OMV Samsun Elektrik şirketinin sermayesi tek bir kalemde 976.9 milyon Türk Lirası tutarında artıp 2.5 milyar Türk Lirası tutarına kadar çıktı.

Avusturya’nın en büyük, Avrupa’nın da dördüncü büyük enerji şirketi olan OMV, Türkiye’deki en büyük yatırımı olan OMV Samsun Elektrik AŞ’nin, ödenmiş sermayesini 2.5 milyar TL’ye çıkardı. Tamamı OMV tarafından “doğrudan yabancı yatırım” kapsamında, yaklaşık 600 milyon euronun üzerinde bir yatırım tutarı ile 2013 yılında Samsun Terme’de kurulan OMV Samsun Elektrik, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre 1 milyar 530 milyon liralık ödenmiş sermayesini, 976 milyon 993 bin TL’lik artışla 2.5 milyar TL’nin üzerine taşıdı.

Sektördeki Gelişmeleri Değerlendirdi

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen’e şirketin sermaye hamlesinin ardından sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Öztürkmen, International Energy Outlook’un yaptığı projeksiyona göre, global net elektrik üretiminin 2040 yılına kadar; 21.6 trilyon kWh’dan 2020’de 25.8 trilyon kWh’ye ve 2040’da 36.5 trilyon kWh’ye kadar toplamda yüzde 69 oranında artacağına işaret etti. Global elektrik tüketimi büyümesine nazaran Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD net elektrik enerji üretimi 2012’de 10,2 trilyon kWh iken 2040 yılında 14,2 trilyon kWh’ye yükselmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bunun da yüzde 38’lik bir büyümeye tekabül ettiğine değinen Öztürkmen, şöyle devam etti: “Elektrik talebindeki artış, ekonomik büyümeye paralel olarak devam edecektir. Türkiye elektrik tüketiminde ise önümüzdeki 10 yılda, her yıl yüzde 4 civarında bir büyüme beklenmektedir. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde, verimliliği artırmaya yönelik politika eylemleri, ekonomik büyüme oranlarının ve elektrik talebi büyüme oranlarının gelecekte ayrışmasına sebep olacaktır.”

Güvenilir Enerji Arzı

Yeni nesil doğalgaz santrallerinin hızlı devreye alma ve operasyonel esneklikleri dolayısıyla Türkiye enerji arzının sigortası durumunda olduğunu hatırlatan OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, “OMV Samsun Elektrik gibi yeni nesil doğalgaz santralleri elektrik iletim sisteminin maruz kaldığı kısa vadeli dengesizlikleri gidermek üzere frekans kontrolü, reaktif güç gerilimi regülasyonu gibi yan hizmetleri güvenilir bir şekilde sağlayabiliyor. 890 MWe’lik güce sahip OMV Samsun Doğalgaz Çevrim Santrali, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2’sini, yani bir başka deyişle Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinin toplam elektrik ihtiyacının tamamını karşılama kapasitesine sahip. Hidroelektrik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kapasitenin artması ile sistem dengesini anlık olarak sağlayabilecek ve baz yük ihtiyacını da güvenli olarak giderebilecek en uygun, en esnek ve en çevreci elektrik üretim teknolojisi, yeni nesil kombine çevrim doğalgaz santralleridir. Biz de yılda yaklaşık 7 milyar kW saat elektrik üreterek, bölgenin ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğine büyük bir katkıda bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Geleceğin enerji kaynağı yenilenebilir enerjiler ve doğalgaz
● International Energy Outlook’un 2040’a kadar yaptığı projeksiyona göre yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte, dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı doğalgaz olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji tüketimi 2012 ile 2040 yılları arasında yılda ortalama yüzde 2.6 artış gösteriyor.

● Fosil olmayan yakıtların tüketilmesinin, fosil yakıtlara göre daha hızlı bir şekilde artması beklense de, fosil yakıtlar kullanılarak üretilen elektrik üretiminin, 2040 yılında toplam üretimin hala yüzde 78’ini oluşturması bekleniyor.

● Doğalgaz tüketimi her yıl ortalama yüzde 1.9 artış gösteriyor.

● Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ile birlikte doğal gazın ağırlığı artarak devam edecek.

● Türkiye ile birlikte Avustralya, Japonya, Hollanda, İrlanda, İtalya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde hali hazırda elektrik üretiminde doğalgazın payı hayli kayda değerdir.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri