resmi-gazetede-yayimlandi-e-belediye-sistemi-geliyor
Ekonomi

Resmi Gazete’de Yayımlandı! E – Belediye Sistemi Geliyor!

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E – Belediye ile Kesintisiz Hizmet Sunulacak

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu’na göre bundan böyle belediyelerde e – belediye sistemi uygulamaya alınacak. E – belediye sisteminin uygulamaya alınmasından itibaren vatandaşlar belediyelerden aldıkları hizmetleri elektronik ve mobil imza yöntemleri ile alacaklar. Bu fırsatı sağlayacak olan altyapının oluşturulması ile vatandaşlara kesintisiz ve yerel hizmet sağlanmış olacak.

Meralara Baz İstasyonu Kurulabilecek

Kanun’da yer alan bir diğer madde ile hali hazırda noterlerde tertiplenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne yollanması halinde gereken tescil işlemlerinin önü açılıyor. Altyapı kazılarının izin işlemleri bundan böyle belediyelerden izin alınması gerekecek. İzinsiz kazı çalışması yapan kişilere ya da altyapı kazısının alanını usulüne uyacak şekilde kapatmayanlara idari para cezası uygulanacak. Kırsal alanlarda ve mera sıfatında olan yerlere bundan böyle baz istasyonları ve diğer elektronik haberleşme sistemleri ve altyapıları kurulabilecek.

İpotek İşlemlerini Tapu Müdürlükleri Yapacak

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu’na göre borçlular ve kefiller ile alacaklılar arasında imzalanan kredi ve borç sözleşmelerinin tapu müdürlükleri tarafından resmi senet düzenlenmeden ilgili tapu müdürlüklerinin görev alanında olmak üzere bizzat talep etmeden tapuda tescil edilmesi sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kredi kuruluşları, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri tarafından açılan ya da açılacak olan bütün kredilere ve borçlara karşılık olarak teminat gösterilen taşınmazlara ait ipotek işlemleri iki tarafın da istemesi halinde tarafların imzalamasının ardından tapu müdürlüklerince tescil edilebilecek.

Binalardaki Cins Değişikliği İşlemlerini Tapu Kadastro Müdürlükleri Yapacak

Anonim şirket ve limited şirket kuruluşlarında gerekli olan defter tasdikleri bundan böyle ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacak. Kooperatifler ile ilgili işlemler de ödenen ücretler Harç Kanunu’ndan muaf olacak. Yapı kullanma izni alırken yapıların tür değişikliği ile ilgili tescil işlemi belgeleri kadastro müdürlüklerine yollanacak. İşlemlerin tamamı tapu ve kadastro idareleri tarafından yürütülecek.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri