Ekonomi

Sanayi İş Ortaklıklarında Geçerli Olacak Esaslar Belirlendi!

Gerek yenilik, gerek yerlileşme ve gerekse teknoloji transferlerini gerçekleştirmeye ilişkin iş ortaklığı projelerinde hizmet ve mal alımları ile beraber yapım aşamasında geçerli olacak olan esaslar belirlenerek Resmi Gazete’de yerini aldı.

Gerek yenilik, gerek yerlileşme, gerekse teknoloji transferlerini gerçekleştirmeye ilişkin sanayi iş ortaklığı projelerinde hizmet ve mal alımları ile beraber yapım aşamasına geçerli olacak olan usul ve esaslar düzenlendi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırlamış olduğu “Sanayi İş Birliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yerini aldı.

Söz konusu olan bu yönetmeliğe göre, sanayi alanında hayata geçirilecek olan iş ortaklığı projeleri ihalelerinde, rekabet, saydamlık, güvenilirlik, eşit muamele, kamuoyu denetimi, gizlilik, ihtiyaçların uygun koşullarla ve zamanında giderilmesi, kaynakların verimli kullanılması esas alınacak.

İhalelerde Fiyat Harici Etkenler de Değerlendirilecek

Projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan ihalelerde, fiyatlar ile beraber verimlilik, işletme ve bakım maliyetleri, teknik üstünlükler, kalite, sanayi ve teknoloji katılımı sorumlulukları gibi fiyatın haricindeki faktörler de değerlendirilecek.

İçlerinde kabul edilecek cinsten doğal bir bağlantı mevcut olmadığı takdirde hizmet alımı, mal alımı ve yapım çalışmaları birlikte ihale edilecek.

İhaleler Yönetmeliğe Göre Düzenlenecek

Yönetmelik göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek olan ihalelerde idareler tarafından, istekli ya da aday sayı sınırına bakmaksızın, belirli istekliler ya da açık ihale arasında ihale usulü gerçekleştirilecek. Fakat idareler, ulusal menfaat, öncelikler, teknolojik birikimin bit tek noktada bulunması, ileri teknoloji ve özgün özelliği sebebiyle özel bir uzmanlık icap etmesi ya da standardizasyonun gerçekleştirilmesi gerekçesi ile yalnızca bir adaydan da teklif alabilecek.

Tedarik Grubu Oluşturulacak

İhaleler neticesinde idare tarafından sanayi iş ortaklığı projelerinin hayata geçirilmesine karar verildiği zaman, hemen ardından idare bünyesinde projeye yönelik ilişiği olacak, teknik yeterliliği bulunacak, idare tarafından belirlenecek olan özellikte ve sayıda bir tedarik grubu oluşturulacak.

Söz konusu yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten önce ilanı yayınlanmış olan ihaleler, ilan tarihinde geçerli olan yönetmeliğe tabi olacak.