Ekonomi

Sasa Bedelsiz Olarak Sermaye Arttıracak

Sasa Polyester şirketi %46.6 seviyesinde bedelsiz bir sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru gerçekleştirme kararı  verdi.

605 Milyon Lira Olacak

Sasa Polyester sermaye artırımı yapacak. Şirket 1.5 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 412.5 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini yüzde 46.6 oranında artırarak 605 milyon liraya çıkaracak. Sermaye artırımı kar payından bedelsiz olarak yapılacak.

KAP’a Bildirdi

Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 412.500.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 605.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine, artırılan 192.500.000 Türk Lirasının tamamının 2017 yılı Karından karşılanmasına, ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye % 46,6667 (yüzdekırkaltıvirgülaltıbinaltıyüzaltmışyedi) oranında bedelsiz hisse verilmesine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’ndan izin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.