,
Ekonomi

TCMB’nin Mart Ayı Tutanakları Yayımlandı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısına ait olan notlar yayımlandı.

TCMB Para Politikası Kurulu tarafından bu ay içerisinde gerçekleştirilen toplantıya ait olan tutanaklar yayımlandı.

Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantının notlarında, enflasyon gelişmelerine yönelik de bir takım değerlendirmeler yer aldı. Enflasyon ve enflasyona yönelik beklentilerin yer aldığı üst seviyelerin fiyatlama hareketlerinde bir riske neden olduğu ifade edilen notlarda, ana eğilime yönelik göstergelerin katılık sergilediği, bunun ile beraber çekirdek enflasyonun da yine üst seviyelerde seyir izlediğinin gözlemlendiği ifade edildi.

Ayrıca çekirdek enflasyon ile alakalı olan göstergelerin senelik enflasyondaki gerilemesinin sınırlı seviyede gerçekleştiği, ana eğilimlerin de üst düzeydeki seviyesini muhafaza ettiği ifa edildi.

Son zamanlardaki verilerin, iktisadi çalışmaların gücünün muhafaza ettiğinin bir göstergesi olduğu belirtilen toplantı notlarında, iç talepte yaşanan artışın ve küresel ölçekte görülen toparlanma eğilimi ile beraber dış talepteki yükselişin ve dış piyasalardaki farklı Pazar esnekliğinin ihracat adına olan pozitif etkisine de vurgu yapıldı.

Banka Fiyat İstikrarı Doğrultusunda Tüm Araçları Kullanmayı Sürdürecek

Öte yandan TCMB’nin fiyat kararlılığı asıl amacı doğrultusunda elindeki tüm araçların kullanımını sürdüreceği belirtilen toplantı özetlerinde, enflasyon görüntüsündeki baz etkisi ve geçici unsurlardan bağımsız olarak gözle görülür bir iyileşme gerçekleştirilene dek sıkı duruşun devam ettirileceği ifade edildi.

Toplantı notlarında, enflasyon beklentilerinin, fiyatlama hareketlerinin ve enflasyona etki eden öteki faktörlerdeki gelişmelerin takın takipçisi olunarak, ihtiyaç görülmesi durumunda ek olarak parasal sıkılaşmaya gidilebileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Üretici fiyatlarından ötürü yaşanan maliyet yönlü baskının sağlam seyrinin sürdürüldüğü de dile getirilen toplantı tutunaklarında, özellikle elektrik olmak üzere, enerjide yaşanan yüksek maliyetlerin de altı çizildi.