Ekonomi

TOFAŞ Bursa İlindeki En İtibarlı Firma

Bu sene ilk defa düzenlenen Bursa İtibar Araştırması 2017’nin sonuçlarına bakılırsa genel klasman içerisinde Tofaş Bursa ilinin en itibarlı firması oldu.

24 farklı sektörde Bursa’nın en itibarlı kurum ve markalarının belirlendiği araştırmada, Tofaş’ı, ikinci Renault ve üçüncü Bosch takip etti.

Araştırma Sonuçlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi’nin (TİE) ilk yerel uygulaması olan Bursa İtibar Endeksi’nin 2017 Araştırması sonuçlandı.

TİE’de olduğu gibi yine Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun da danışmanlığında Türkiye İtibar Akademisi’nce gerçekleştirilen Bursa İtibar Endeksi (BİE) 2017 araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Açıklama Yaptı

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Türkiye’nin en itibarlı kurum ve markalarını belirlemek amacıyla 2011’den bu yana her yıl Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nı gerçekleştiriyoruz. TİE araştırması; ülkemizde ekonomimizin lokomotif sektörleri ekseninde itibarı oluşturan etkenleri belirlemeyi, sektörlerin itibarlarını kıyaslamayı, şirketlerin sektörlerinde ve Türkiye genelindeki diğer şirketlere göre nasıl konumlandırıldıklarını ölçümlemeyi, kurumsal itibar yönetimi alanında bir referans kaynağı oluşturmayı amaçlamakta” dedi.

“Bursa, güçlü sanayisi ve kent ekonomisi ile ülkemize katma değer sağlama da öncü ve Türkiye ihracatının da başkentidir. Ama hal böyle iken ulusal çapta pek çok markaya sahip kentin bu yerel değerleri, sahip oldukları rekabet ve algının değer gücü bugüne kadar ölçümlenmemişti” diyen Acar, şöyle devam etti: “Bu düşünceden hareketle TİE’nin yerel ölçekte bir örneği olan Bursa İtibar Endeksi’ni hayata geçirmeye karar verdik. Çünkü, ‘İtibar’ ve ‘Algı Yönetimi’ iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konulardır. Bu nedenle, sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşımaktadır. İtibar ve algı yönetimi konusunda alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirilmiştir. İşte buradan hareketle, tıpkı Türkiye İtibar Endeksi’nde olduğu gibi TİE-REP metodoloji ve CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak, Bursa ili ölçeğinde BİE’yi gerçekleştirdik.”

10.000 Kişi İle Görüşüldü

Acar, “Bursa ili ve tüm ilçelerinde yaklaşık 10 bin kişinin telefon ile arandığını belirtti. Acar, “10 bin kişiye 60 farklı soru yöneltilerek, yaklaşık 125 bin dakikalık telefon görüşmesi ile BİE’nin saha çalışmaları Ocak-Şubat 2018’de tarihlerinde tamamlandı. BİE Raporu 24 farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların, algılanan değerlerinin yanı sıra onların gelecek vizyonlarını belirlerken gereksinim duyacakları bir navigasyon aracı niteliği taşımakta. Bursa İtibar Endeksi 2017 Raporu’nun kurum ve mercek altına aldığı tüm sektörlere katkı sağlaması temennisi ile…” diye konuştu.

1431 Kurum Radara Girdi

“Genel Klasman” ve “24 Farklı Sektör İtibar Şampiyonları”nın belirlendiği BİE 2017 verilerine göre; Bursa’nın Genel Klasmanda en itibarlı markası TOFAŞ oldu. TOFAŞ’I Renault ve Bosch takip etti. Araştırmada ayrıca 24 farklı sektörün en itibarlı markaları da tek tek belirlendi.

Genel Klasman’da 150, 24 farklı sektörde, 1281 genel toplamda ise, 1431 kurum ve markanın radara girdiği BİE 2017 Araştırması için bilgisayar destekli telefonla arama yönetimi (CATİ) kullanılarak Bursa ve İlçelerinde yaklaşık 10 bin kişi arandı. 15 Aralık 2017-15 Şubat 2018 tarihleri arasında yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve gelir grubu dikkate alınarak rastgele arama yöntemi ile yapılan BİE 2017 Araştırması, 125 bin dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Ankete katılanlara biri demografik özellikleri belirlemek amacıyla olmak üzere 18 ana başlık altında ve hiç bir marka ya da kurum adı zikredilmeden, yani yardımsız olarak yaklaşık 60 soru yöneltildi.

Genel Klasmanda 154 Kurum Radara Girdi

BİE Genel Klasman’da en itibarlı ilk 10’da 11 şirket yer aldı. Bunlar arasında holdingler grubundan 2, gıda sektöründen 2, otomobil sektöründen 2, alkolsüz içecek sektöründen 2, inşaat sektöründen 1, beyaz eşya sektöründen 1 ve makine sektöründen de 1 şirket yer aldı.

Genel klasmanda 154 farklı şirket itibarlı şirketler olarak öne çıkarak araştırmanın radarına girmeyi başardı. Genel klasman sonuçlarında Tofaş’ın BİE 2017 skoru 74.0. Araştırma sonuçlarına göre; Tofaş’ı en üst sıraya çıkaran en önemli özelliği ise Türiye ekonomisine katkıda bulunması. Renault’nun BİE 2017 skoru 71.7 ve Araştırma sonuçlarına göre; Renault’nun en önemli özelliği ise köklü sağlam bir kurum olması. Genel Klasman üçüncüsü Bosch’un BİE 2017 skoru ise 81.7 olarak ortaya çıktı. Bosch’u itibarlı bulan katılımcılara göre; tıpkı Renault’da olduğu gibi Bosch’un da en önemli özelliği köklü sağlam bir kurum olması.