torba-yasa-kabul-edildi-ilk-kez-konut-alacaklara-devletten-20-000-lira-destek-kesinlesti
Ekonomi

Torba Yasa Kabul Edildi! İlk Kez Konut Alacaklara Devletten 20.000 Lira Destek Kesinleşti!

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni torba yasa ile konuta devlet tarafından sağlanan yüzde 25 oranındaki destek kesinleşti.

Eski Bakanların Diplomatik Pasaportlarına Devam Kararı  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen kamuoyu tarafından torba yasa olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince konut alımlarında devlet desteği yüzde 25’e çıkartıldı. Aynı yasa ile TBMM’nin eski üyelerine ve eski bakanlara görev süreleri boyunca sürede tanınan diplomatik pasaport hakkının görev sürelerinin bitiminden sonra da devam etmesi de karara bağlandı.

Kamu Borçlularının Hacizli Malları ile İlgili Değişiklik

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasaya göre kamu borçlularının hacze tabi mallarının üzerinde tasarrufta bulunmasına da izin verildi. Borçlulardan hacizde olan mallarının ilgili kanunda yer aldığı şekilde değerlendirildiği fiyat üzerinden tahsilat yapılacak. Bu tahsilata bağlı olarak da haciz kararı kaldırılabilecek.

Çeyiz Hesabına Devlet Katkısı 7.500 Lira Oldu

Devletin çeyiz hesabına katkısı olan yüzde oranındaki desteğin yüzde 25 oranına çıkartılması; dolayısıyla en fazla 5.000 lira olan çeyiz hesabına devlet katkısının 7.500 liraya yükseltilmesi teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen torba yasa dahilinde bulunuyor. Bundan böyle devlet çeyiz hesabına azami 7.500 liraya kadar katkı sağlayabilecek. Başka bir tabirle çeyiz hesabına devletin katkısı en fazla yüzde 25 oranında olabilecek.

Konut Hesabına Devlet Katkısı En Fazla 20 Bin Lira

Kendine ait bir konutu bulunmayan ve ilk defa konut satın alacaklara devletin sağladığı destek de yüzde 20 oranından yüzde 25’e yükseldi. İlk ve tek konutunu satın alacak olan kişilere sağlanacak konuta devlet katkısı ödemesi en çok 20.000 lira olabilecek. Bakanlar Kurulu bu rakamı 3 katına kadar çıkartmaya yetkili olacak. Konuta devlet katkısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak ve ödemesi konut alacak kişinin konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.