Gündem

Bakan Yanık: “Çatışmaların ortasında kalanları yalnız bırakmamak ahlaki yükümlülüğümüzdür”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınların ve kız çocuklarının savaşın etkilerinden orantısız şekilde zarar gördüğünü belirterek, “Ukrayna’da devam eden çatışmalarda ortada bir kazanan yok. Asıl mağdurlar, kadınlar ve çocuklar. En savunmasız kişileri korumak için Ukrayna’da azami kısıtlamalar uygulanmalıdır. Bu saldırganlıktan kaçan tüm siviller için güvenli geçiş kolaylaştırılmalıdır. Ukrayna’dan kaçamayanlar için insani yardıma hızlı ve engelsiz erişim garanti edilmelidir. Tüm kadın ve kız çocuklarının hakları için burada toplandığımız dikkate alındığında, çatışmaların ortasında kalanları yalnız bırakmamak ahlaki yükümlülüğümüzdür. Artık bugün ve yarın, dünyadaki tüm insanlar için barış yolunda çalışma zamanıdır” dedi.

Bakan Derya Yanık, New Yok’ta gerçekleşen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66’ncı oturumun resmi açılış toplantısına katıldı. BM Genel Kurulu’nda MIKTA ülkeleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) adına konuşma yapan Bakan Derya Yanık, MIKTA ülkelerinin kurallara dayalı uluslararası sistemin ve insan haklarının korunmasının güçlü destekçileri olduğunu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin MIKTA için temel bir öncelik olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, artık iklim değişikliğinin uzak bir tehdit olmadığını belirterek, “İklim değişikliği ve afetler, dünya çapında herkes tarafında sert bir şekilde hissedilse de, cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan, dünyadaki yoksulların çoğunluğunu temsil eden ve tehdit altındaki doğal kaynaklara daha fazla bağımlı olan kadınlar ve kız çocukları üzerinde orantısız bir etkiye sahiptir” diye konuştu.

MIKTA ülkeleri, tüm kadınların karar alma süreçlerine tam katılımını desteklemektedir”

Kadınlar ve kız çocuklarının, iklim eylemi, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık oluşturma konularında dinamik güçler olduklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, “Bu anlayışla KSK, kadın-erkek eşitliği, iklim değişikliği, çevre ve afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık gibi birbiriyle bağlantılı konuları ele almayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda dört ana noktayı vurgulamak istiyoruz. İlk olarak, kadınların gıda güvenliğinde, doğal kaynakların yönetimi ve korunmasında güçlü rol oynuyor. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanmasının hızlandırılmasında, liderler ve karar vericiler olarak kadınların seslerinin duyulmasını sağlamak çok önemlidir. MIKTA ülkeleri, iklim değişikliğinde, çevre – afet riski azaltma politikalarında tüm kadınların karar alma, liderlik ve temsil süreçlerine tam, eşit ve anlamlı katılımını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Engelleri, ayrımcı sosyal normları ve kalıplaşmış yargıları ortadan kaldırmak, tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendiren, eşitliğe duyarlı politika ve programları teşvik etmek, bu amaca ulaşmanın tek yoludur.”

İkinci olarak, iklim değişikliği ve afetlerin etkilerinin kadınlar ve kız çocukları için günlük yaşamın zor bir parçası haline geldiğini vurgulayan Bakan Derya Yanık, “Ücretsiz bakım ve ev işlerinin tanınması, değer verilmesi, adil bir şekilde yeniden dağıtılması ve kamu hizmetleri, altyapı sağlama ve sosyal koruma politikaları yoluyla kaynak sağlanması kritik önem taşıyor” dedi.

Üçüncü olarak, bir insan hakları ihlali olan, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin önünde büyük bir engel taşıyan kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Tüm üye devletleri bu şiddeti önleme, cezalandırma ve sonlandırma konusunda güçlü bir şekilde desteklemeye çağırıyoruz. Afetlerin, iklim değişikliğinin ve çevresel zorlukların etkisinin şiddet riskini artırmasından endişe duyuyoruz. Şiddet mağdurlarına; sağlık hizmetlerine erişim ile psikososyal destek ve geçim desteği gibi temel hizmetlerin sağlanması gerekmektedir” şeklide konuştu.

Tüm kadın ve kız çocuklarının bilgi ve iletişim teknolojilerine eşit erişimini sağlamayı taahhüt ediyoruz”

Bakan Yanık, son olarak tüm kadınların ve kız çocuklarının bilgi ve iletişim teknolojilerine, internete eşit ve güvenli erişimini sağlamayı taahhüt ettiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ücretsiz bakım ve ev işleri, kadına yönelik şiddet ve zararlı uygulamalar, kaynaklara erişim ve kaynakların yönetimi, göç ve yerinden edilme gibi konular da dahil olmak üzere ayrıştırılmış veri okuryazarlığı ve cinsiyete dayalı analiz güçlendirilmelidir. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda ortaya konan ve öncelikli alanlardan biri olan ‘kadınlar ve çevre’ de dahil olmak üzere ortak vizyonumuzun tam olarak gerçekleşmesi için hala uzun bir yolumuz var. MIKTA ülkeleri, iklim değişikliğinin, çevresel zorlukların ve afetlerin tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik ilerlemeye zarar vermemesini sağlamaya kararlıdır.”

Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocuklar savaşın etkilerinden zarar gördüler”

Savaştan zarar gören kadınların durumunun evrensel bir sorun olduğunu işaret eden Bakan Derya Yanık, “ Mutlaka dikkatle ele alınmalıdır. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocukları savaşın etkilerinden orantısız şekilde zarar gördüler. Siyasi diyalog, barış süreçleri ve karar alma süreçlerinden dışlanmaya devam ediyorlar. Ukrayna’da devam eden çatışmalarda ortada bir kazanan yok. Asıl mağdurlar, kadınlar ve çocuklar. En savunmasız kişileri korumak için Ukrayna’da azami kısıtlamalar uygulanmalıdır. Bu saldırganlıktan kaçan tüm siviller için güvenli geçiş kolaylaştırılmalıdır. Ukrayna’dan kaçamayanlar için insani yardıma hızlı ve engelsiz erişim garanti edilmelidir. Tüm kadın ve kız çocuklarının hakları için burada toplandığımız dikkate alındığında, çatışmaların ortasında kalanları yalnız bırakmamak ahlaki yükümlülüğümüzdür. Artık bugün ve yarın, dünyadaki tüm insanlar için barış yolunda çalışma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Hibya Haber Ajansı