Gündem

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak Çınlaması Neden Olur?

İnsanlar; yaş, genetik faktörler ve çevresel etmenler yüzünden yıllar içerisinde çok sayıda sağlık problemi ile karşılaşırlar. Bazı sorunlar; insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkiler. Onlardan birisi de kulak çınlaması! Birçok kişi; Google’da araştırma yaparak kulak çınlaması neden olur sorusuna cevap arıyor.

Kulak Çınlaması Nedir?

Kulak çınlaması; tıpta tinnitus olarak bilinir. Hasta; herhangi bir dış faktör olmadığı halde birtakım sesler duyar. Söz konusu ses; farklı tonlarda ya da karakterde olabilir. Bu tür vakalarda sıklıkla çınlama sesine rastlanır. Ayrıca, çeşitli uğultu, rüzgar veya ıslık sesleri ile de karşılaşılabilir. Buna ek olarak, nabız sesi veya makine gürültüsü gibi anormal sesler de kendisine yer bulabilir.

Kulak çınlaması; zannedilenin aksine bir hastalık değildir. Uzmanlar tarafından belirti olarak değerlendirilir. İşitme sisteminin en sık karşılaşılan hastalıkları arasında yer alır. Kulak çınlaması; insanların ruhsal sorunlar yaşamasına sebebiyet verecek kadar ciddi olabilir. Buna ek olarak, birçok kişi; kulak çınlaması yüzünden hem günlük hem de iş hayatında birtakım sıkıntılar ile karşılaşır. Kulak çınlaması vakası; herkeste aynı ciddiyette olmayabilir. Bazı kişiler; bu sorunu gün içerisinde en fazla birkaç dakika yaşarlar.

Kulak çınlamasını ortaya çıkaran herhangi bir dış etken yoktur. Sesin kaynağı kişinin kendisidir. Bir başka deyişle, dışarıdan algılanması mümkün olmayan, kişinin kafasının içerisindeki bir sesin varlığı söz konusudur. Kulak çınlamasına bu özelliğinden dolayı hayalet ses adı da verilir. Birtakım vakalarda çınlama sesi; çevredeki diğer sesleri bastıracak kadar güçlü olabilir. Ağır vakalarda stres, depresyon, anksiyete ile karşılaşılır. Objektif ve sübjektif olmak üzere iki farklı kulak çınlaması türü vardır. Objektif vakalarda çınlama sesi diğer insanlar tarafından da fark edilir. Çünkü, kişinin kulak içerisindeki kan damarlarında problem söz konusudur. Sübjektif vakalar ise hayalet ses dolayısıyla ortaya çıkar.

Kulak Çınlaması Hangi Belirtilerle Ortaya Çıkar?

Kulak çınlaması; kulaktaki ince ve tiz bir sesin yarattığı vaka olarak tanımlanabilir. Çan sesine de benzeyen bu ses; sübjektif vakaların temelini oluşturur. Ayrıca, bazı vakalarda uğultu ve tıslama gibi bir sese de rastlanır. Seslerin frekansı; rahatsızlığın seviyesine bağlı olarak kişiden kişiye göre değişir. Buna ek olarak, bazı kulak çınlaması vakaları ağırdır. Bu gibi hallerde, kişide işitme güçlüğü ve konsantrasyon kaybı da meydana gelir. Kulak çınlaması; kişinin yapmış olduğu işin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, askeri personel olarak hizmet veren kişilerde kulak çınlaması kendisini yukarıdaki belirtiler ile gösterir.

Kulak Çınlamasının Sebepleri Nelerdir?

Kulak çınlaması; farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkar. Her şeyden önce, küçük bir kulak kirinin dahi bu rahatsızlığa sebep olması söz konusudur. Bunun yanı sıra, başta yabancı cismin varlığı, uzun süre şiddetli bir sese maruz kalma, orta kulakta sıvı birikimi de sebepler arasında yer alır.