Gündem

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Buluş veya fikir üretmek son derece değerlidir. Takdir edersiniz ki, neredeyse her sektörde kötü niyetli kişi ve kurumlara rastlanır. Bu yüzden, herhangi bir buluş veya fikrin patentini almak şart haline gelir. Patent; tahmin edilebileceği üzere fikir ya da buluşun koruma altına alınmasıdır. Birçok kişinin aklında patent başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor.

Patent Nedir? Nasıl Alınır?

Bir buluşun veya fikrin ticari ve hukuki haklarının koruma altına alınmasına patent adı verilir. Patent; yalnızca Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği bir belge olarak tanımlanabilir. Patent başvurusu yapan herkesin bu belgeyi alması mümkün değildir. Birtakım şartların sağlanması gereklidir. Ayrıca, patent; herhangi bir buluş veya fikrin yalnızca hak sahipleri tarafından üretilmesini, satılabilmesini ve kopyalanabilmesini sağlar. Patent belgesi almak isteyenlerin patent başvurusu yapmaları şarttır. Buna ek olarak, farklı patent türleri mevcuttur.

  • İncelemeli patent: Patent başvurusuna konu olan buluş ya da fikrin özgün olup olmadığının detaylı bir şekilde araştırılmasının ardından verilen bir belgedir. Geçerlilik süresinin yirmi yıl olması ciddi bir avantajdır.
  • İncelemesiz patent: Patent başvurusuna konu olan buluş veya fikrin özgünlüğünün incelemeli patente kıyasla daha sınırlı bir şekilde araştırılmasıdır. Geçerliliği yedi yıl olarak bilinir. Bunun yanı sıra, incelemesiz patent verilen bir buluşun ilerleyen yıllarda incelemeli patente dönüştürülmesi söz konusudur.
  • Faydalı model: Buluş veya fikirlerin sanayiye uygulanabilir nitelikte olması son derece önemlidir. Ancak, bilhassa küçük ve orta ölçekteki işletmelerin haklarının korunması birtakım sıkıntılar yaratabilir. Bu noktada, faydalı model; sanayi faaliyetlerine uygulanabilen buluş ya da fikirlerin korunmasına yönelik olarak sunulan bir belge olarak bilinir. Patente kıyasla daha kısa sürede verilmesi ve maliyetinin çok daha düşük olması ciddi bir avantajdır. Ancak, geçerlilik süresi daha azdır.

Patent Başvurusu Yapmayı Düşünenlerin Bilmesi Gerekenler

Patent almak isteyen kişi veya kurumun patent başvurusu yapacağı adres tahmin edilebileceği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Türk Patent ve Marka Kurumu; kendisine ulaşan başvurunun ardından marka araştırması yapmaya başlar. Buluşun çeşidine ve niteliklerine göre değişen bu araştırmadan olumlu sonuç çıktığı takdirde onay sürecine geçilir. Patent başvurusu yapılan buluş veya fikrin özgün olması şarttır. Ayrıca, söz konusu buluşun sektördeki herhangi bir kişinin üretebileceği türden basitlikte olmaması da gerekir. Bir başka deyişle, hem özgün hem de ayırt edici özelliği bulunmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu; patent başvurusuna konu olan buluşu ya da fikri söz konusu kriterleri dikkate alarak inceler. Kurumdan onay çıktığı takdirde patent belgesi verilir.

Patent başvurusu için her şeyden önce istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması gereklidir. Ayrıca, patent başvurusu dosyasının uzman bir kişi tarafından hazırlanması önem taşır. Başvuru süreci; fikir veya buluşun türüne göre farklılık gösterir.